Tasa-arvo

Strategisen tutkimuksen
mestarikurssit

Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi
28.3.–18.4.2017

Kevään 2017 mestarikurssilla Suomen johtavat tasa-arvotutkijat kertoivat, miten syrjäytymistä parhaiten ehkäistään koko ihmisen elämänkaaren aikana.

Alle on koottu kurssin koko materiaali.

Jos katsot vain yhden:

33+3 askelta eriarvoisuuden vähentämiseen.
Seminaarisarjan yhteenveto

Professori Mikko Niemelä,
Turun yliopisto

TITA

Katso diaesitys.
Katso tallenne.

OSA 1:

Syrjäytymisen ehkäiseminen varhaislapsuudessa

Syrjäytymisen ehkäiseminen on sitä tehokkaampaa mitä varhaisemmassa ikävaiheessa toimitaan. Laadukas varhaiskasvatus ja vanhempien tukeminen ovat lapsen apuna myöhemmissä kehitysvaiheissa.

Kunnan, lapsen vai vanhempien etu? Lastenhoidon ratkaisujen monet kasvot.
Tutkimusjohtaja Katja Repo, Tampereen yliopisto

CHILDCARE

Varhaiskasvatuksesta jokaisen lapsen velvollisuus?
Erikoistutkija Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto

TITA

Perhepolitiikka, maahanmuuttajalapset ja syrjäytymisen uhka.
Tutkija Jussi Tervola, Kela

TITA

Millaisia varhaisia interventioita tarvitaan?
Professori Andre Sourander, Turun yliopisto

APEX

Mitä voidaan tehdä kasvaneelle lapsiköyhyydelle?
Professori Markus Jäntti, Helsingin yliopisto

WIP

OSA 2:

Syrjäytymisen ehkäiseminen nuoruudessa ja koulutuksessa

Jos nuori putoaa koulutuksen rattaista, hän on vaarassa syrjäytyä. Syitä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämiselle voivat olla perheen periytyvä huono-osaisuus, erityistuen katkeaminen peruskoulun jälkeen tai altistuminen syrjinnälle.

Miten ja miksi huono-osaisuus periytyy?
Erikoistutkija Johanna Kallio, Turun yliopisto

TITA

Huolestuttaako PISA? Syrjäytyvät pojat ja syrjäytyvät alueet.
Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto

OMA LINJA

Sukupuolisensitiivisen taidekasvatuksen mahdollisuudet nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä.
Tutkijatohtori Isto Turpeinen, Taideyliopisto ja professori Pauli Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto

ARTSEQUAL

Toisen asteen opintojen keskeyttäminen ja tulemat.
Tutkijatohtori Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto

OMA LINJA

Onko erityisopetuksesta korjaajaksi?
Professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto

TAIDOT TYÖHÖN

Syrjäyttääkö seksuaalinen suuntautuminen?
Dosentti Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto

WE ALL

OSA 3:

Syrjäytymisen ehkäiseminen työiässä

Syrjäytymisen ehkäiseminen ei koske vain varhaislapsuutta ja koulutusta. Tuloerot, työttömyys, sukupuoli ja erilaiset perhemuodot ovat yhteydessä epätasa-arvoon työikäisten joukossa.

Miten ja miksi tulo- ja varallisuuserot periytyvät?
Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos

WIP

Yksinhuoltajaäitien työllisyys on kehittynyt muita heikommin.
Professori Juho Härkönen, Tukholman yliopisto

TITA

Syrjäyttävät sukupuolittuneet instituutiot.
Tohtorikoulutettava Emilia Kangas, Jyväskylän yliopisto

WEALL

Auttaako kansansairauksien ennaltaehkäisy?
Tutkimuspäällikkö Jaana Lindström, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

STOPDIA

Määräaikaisen työn vaikutus myöhempään tulokehitykseen.
Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos

WIP

Työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys: Tie syrjäytymiseen?
Tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, Kela

TITA

OSA 4:

Syrjäytymisen ehkäiseminen eläkeiässä

Iäkäs saattaa jäädä yksin, jos palvelut ovat kaukana ja apu riittämätöntä. Kehon ja mielen terveys, toimintakyky, sosiaaliset suhteet, turvattu toimeentulo, esteetön asunto ja riittävä avunsaanti parantavat elämänlaatua ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Kulttuurilla yli elinkaaren.
Yliopistolehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto

ARTSEQUAL

Eläkeläisetkö köyhiä?
Erikoistutkija Marja Riihelä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

WIP

Aktiivisen ikääntymisen uudet muodot ehkäisevät syrjäytymistä.
Tohtoriopiskelija Tuulikki Laes, Taideyliopisto

ARTSEQUAL

Mistä ja millaista hoivaa vanhuusiässä?
Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto

PROMEQ

Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat. Seminaarisarjan yhteenveto.

Professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto

TITA

Seminaarisarjan järjestivät yhteistyössä kolme STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa:

Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä
Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.