mestarikurssi kuvat

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi
6.–27.3.2019

Kevään 2019 mestarikurssilla Suomen johtavat hyvinvoinnin tutkijat keskustelevat ja esittelevät uusia tutkimustuloksia ja pohtivat hyvinvoinnin tulevaisuutta.

Kurssi järjestetään Kelan auditoriossa, mutta sitä voi seurata myös verkossa. Kurssi on maksuton.

HUOM! Ilmoittautuminen tarvitaan paikan päälle tulevilta, että osaamme varata oikean määrän aamupalaa.

Vielä ehtii:
Ilmoittaudu mukaan 27.3. kurssikerralle!

 

OSA 1: 6.3.2019

Osallisuuden edistäminen

Miten osallisuus onnistuu eri elämäntilanteissa olevien ihmisten näkökulmasta?

Osallisuus tarkoittaa yhteisön täysjäsenyyttä. Sitä, että ihminen kokee olevansa osa yhteiskuntaa niin sosiaalisesti ja poliittisesti kuin kulttuurisesti. Osattomuus on yhteydessä huonompaan terveyteen ja elämänlaatuun.

Ihmisille on annettava oikea mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Vastavuoroisuus kansalaisen ja yhteiskunnan välillä johtaa aktiivisiin kansalaisiin.

Kulttuurin ja taiteen avulla voimme rikkoa eri ryhmien välisiä rajoja ja tukea yhteisöön kuulumista. Voisiko taidetta ja kulttuuripalveluita nähdä enemmän kouluissa ja sote-palveluissa?

Mahdollisuus tehdä työtä taustasta riippumatta on tärkeä keino edistää osallisuutta, etenkin nuorilla. Työnantajien pitää huolehtia, että kaikki ryhmät ovat edustettuina työmarkkinoilla. Syrjintä pitää ottaa vakavasti.

Jotta yhteisön täysjäsenyys on mahdollista, yhteiskunnan rakenteet ja palvelut pitää saada toimimaan yhteen.

1_osallisuuden_edistäminen rajaus

Keskustelu jatkuu:

#HyvinvoinninTulevaisuus
#Mestarikurssi

Tervetuloa!

Ohjelmajohtaja Eveliina Saari, Työterveyslaitos

Kokonaisvaltainen osallisuuden edistäminen

Tutkimuspäällikkö Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto (PROMEQ-hanke)

Aktiivinen vai sosiaalinen kansalaisuus?

Erikoistutkija Paula Saikkonen, THL (BIBU-hanke)

Aktiivinen vai sosiaalinen kansalaisuus?

Erikoistutkija Paula Saikkonen, THL (BIBU-hanke)

Kulttuuri osallisuuden edellytyksenä?

Professori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto (ArtsEqual-hanke)

Miten parantaa työttömien osallisuutta?

Tutkijatohtori Tytti Steel, Helsingin yliopisto (WeAll-hanke)

Kaikki nuoret mukaan

Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto (AllYouth-hanke)

Paneeli: Millaisia keinoja on osallisuuden edistämiseksi?

Panelistit:
Karoliina Koskenvuo (tutkimustiimin päällikkö, KELA)

Leif Hagert (varapuheenjohtaja, Romaninuorten neuvosto)

Fasilitoija Aurora Airaskorpi (johtava viestintäasiantuntija, Kaskas Media)

 

OSA 2: 13.3.2019

Hyvinvointiin ja elämäntapoihin vaikuttaminen

Miten ihmisten elintapoihin voidaan vaikuttaa ja tuoko teknologia tähän uusia vaikuttavia tapoja?

Terveellisiin elämäntapoihin opitaan pienestä pitäen. Terveellisten valintojen tekeminen on tehtävä helpoksi esimerkiksi hintapolitiikalla: terveellisten vaihtoehtojen pitäisi maksaa vähemmän.

Työpaikka on tärkeä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjä. Työyhteisöt tarvitsevat oman, yhdessä kehitetyn terveyden edistämisen suunnitelman.

Terveyden edistämisessä tiedon lisääminen ei riitä, tarvitaan tukea käyttäytymisen muutokseen. Uudet digitaaliset ratkaisut rohkaisevat oman elämänterveystekoihin.

Liikenteen ja liikkumisen uudet palvelut luovat perustan liikunnalliselle arjelle ja auttavat valitsemaan fyysisesti aktiivisia kulkemisen tapoja.

Yksinäisyys heikentää etenkin ikäihmisten hyvinvointia. Ryhmämuotoisessa palveluohjauksessa vanhuksia tuetaan ja neuvotaan yhdessä tehden.

2_hyvinvointi_elintavat rajattu

Keskustelu jatkuu
#HyvinvoinninTulevaisuus
#Mestarikurssi

Videot 13.3. puheenvuoroista julkaistaan tässä pian

Ruokailutottumusten edistäminen

Projektitutkija Antti Kähäri, Turun yliopisto (TITA-hanke)

Miten työpaikka edistää terveyttä ja työkykyä?

Johtava asiantuntija Jaana Laitinen, Työterveyslaitos (Promo@work-hanke)

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy digitaalisin keinoin

Erikoistutkija Marja Harjumaa, VTT (StopDia-hanke)

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana

Erikoistutkija, Minna Aittasalo, UKK-Instituutti (STYLE-hanke)

Hyvinvointia yksin asuville ikäihmisille

Yliopistonopettaja Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto (Promeq-hanke)

Paneeli: Miten siirtyä hoitamisesta ennaltaehkäisyyn?

Panelistit:
Jenni Blomgren (tutkimustiimin päällikkö, KELA)
Hanna-Maija Kause (johtava asiantuntija, Akava)
Heli Hätönen (neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö)

OSA 3

Kohti uutta sosiaalipolitiikkaa

Jaksossa keskustellaan millainen sosiaaliturva-uudistus tulisi tehdä. Keskustelu käydään päätösten valmistelijoiden sekä tutkijoiden kesken. Keskustelun kehät -metodilla toteutettu jakso:

Ohjelma

8.30  Aamupalaa tarjolla

9.00–11.00 Asiantuntija-alustukset ja tutkijakommentoinnit

 1. alustus: Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistus
  Projektipäällikkö Liisa Heinämäki, VNK (TOIMI-hanke)
 2. alustus: Digitalisaatio, tekoäly ja tietovarannot sosiaaliturvauudistuksessa
  Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos
 3. alustus: Kelan etuuksien tulevaisuus
  Johtava tutkija Minna Ylikännö, Kela

Tutkijakommentaattorit:
Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto (Manufaturing 4.0- ja Bibu-hankkeet)
Professori Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (COPE-hanke)
Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto (Promeq-hanke)
Johtava tutkija Laura Seppänen, Työterveyslaitos (SWiPE-hanke)

3_uusi_sosiaalipolitiikka rajattu

20.3.2019
Kello 9-11
Paikka: Kelan auditorio
Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

 

Kolmannen kerran
esitysmateriaalit (.pdf)

LIVESEURANTA 20.3.2019

OSA 4

Palvelut hyvinvoinnin lähteenä

Jaksossa keskustellaan, miten hyvinvointia tuottavaa palvelujärjestelmää tulisi suunnata tulevaisuudessa.

Ohjelma

8.30 Aamupalaa tarjolla

9.00–10.30 Tutkijapuheenvuorot

 1. Sote-integraatio ja monituottajamalli haastavat henkilöstön osaamisen
  Tutkimuspäällikkö Timo Sinervo, THL (Cope-hanke)
 2. Rekisteritieto palvelujen laadun takeena?
  Tutkimusprofessori Tiina Laatikainen, THL (Impro-hanke)
 3. Sote-palveluiden tasa-arvoinen saatavuus ja hinta
  Tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen ja tutkimuspäällikkö Martti Kulvik, Etla (Promeq-hanke)
 4. Yrittäjien terveyden ja työkyvyn edistäminen työterveyshuollossa
  Erikoistutkija Eveliina Korkiakangas, Työterveyslaitos (Promo@Work-hanke)
 5. Varhaiskasvatuspalvelut lasten ja perheiden tukena
  Professori Maarit Alasuutari, JYU (Childcare-hanke)

10.30–11.00 Asiantuntijapaneeli: Millaisilla palveluilla turvataan hyvinvoinnin tulevaisuus?

 

4_palvelut rajattu

27.3.2019
Kello 9-11
Paikka:Kelan auditorio
Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Ilmoittautuminen sivun alareunassa

 

LIVESEURANTA aukeaa tähän ennen kurssikerran alkua

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua tämän linkin kautta joko yksittäisiin jaksoisin tai kaikkiin.

Mestarikurssia voi seurata myös videostreamin kautta. Verkko-osallistujien ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Linkki seuraamiseen ilmestyy näille sivuille ennen kutakin jaksoa.

3_uusi_sosiaalipolitiikka rajattu
TTL logo FI_COL_1
kela logo 2