Perheet
Haavoittuvainen arki
Kunnat

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssi
17.–31.8.2021

Miltä eriarvoisuus näyttää eri puolilla Suomea? Mitä kunnat voivat tehdä sen ehkäisemiseksi?

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssi tarjoaa päättäjille ja asiantuntijoille tuoretta tutkimustietoa eriarvoisuudesta ja sen ehkäisystä. Mestarikurssi on verkossa järjestettävä kolmiosainen tapahtumasarja, jonka puheenvuorot perustuvat Tasa-arvoinen yhteiskunta -tutkimusohjelman tuloksiin.

Mestarikurssin osat käsittelevät eriarvoisuuden kitkemistä kolmella tasolla: yksilöiden arjessa, perheissä ja väestötasolla. Jokainen tapahtuma sisältää asiantuntijapuheenvuorot ja kommentteja kunnista, järjestöistä ja ministeriöistä.

Tervetuloa mukaan!

Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA) -tutkimusohjelmaan kuuluvat tutkimushankkeet CHILDCARE, WeAll, TITA, Oma linja, WIP ja ArtsEqual.

OSA 1: 17.8. klo 8.30-10.30

Miten kunnat huolehtivat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista?

Vaikka Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, kaikilla ei ole kuitenkaan samat lähtökohdat elämään. Lapsena ja nuorena koettu eriarvoisuus vaikuttaa tulevaisuudennäkymiin.

Miten kunnat voivat huolehtia paremmin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista?

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssin ensimmäinen osa tarjoaa ajatuksia lasten köyhyyteen, kotihoidon kuntalisään, nuorten koulutukseen ja taideharrastuksiin.

Ohjelmassa:

 • Professori Johanna Kallio, Turun yliopisto: Lasten köyhyys – millaista se on ja mitä siitä seuraa?
 • Väitöskirjatutkija Julia Kuusiholma-Linnamäki, Jyväskylän yliopisto: Onko kotihoidon kuntalisä kunnan, huoltajien vai lapsen puolella?
  • Kommenttipuheenvuoro: Milla Kalliomaa, pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Professori Eeva Anttila, Taideyliopisto: Vahvistaako taideharrastus lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia?
  • Kommenttipuheenvuoro: Johanna Selkee, erityisasiantuntija, hyvinvointi ja sivistys -yksikkö, Kuntaliitto
 • Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen, VATT: Miten toisen asteen koulutus ehkäisee nuorten syrjäytymistä?
  • Kommenttipuheenvuoro: Antti Nyman, oppilaanohjaaja, Peltolan koulu, Vantaan kaupunki
Perheet

OSA 2: 24.8. klo 8.30–10.30

Haavoittuvainen arki – miten kunta voi tukea ihmisiä elämän taitekohdissa?

Elämän taitekohdat, kuten toiselle asteelle, työelämään tai eläkkeelle siirtyminen, altistavat ihmisiä syrjäytymiselle. Siksi onkin erityisen tärkeää, että eri-ikäisille on tarjolla tukea ja tietoa uusiin elämänvaiheisiin.

Miten kunnat voivat tukea tasa-arvoista arkea ja ehkäistä eriarvoistumista elämän taitekohdissa?

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssin toisessa osassa kuulemme tutkijoide näkökulmia koulutusvalintoihin, työkyvyttömyyteen, yli 50-vuotiaiden työllisyyteen ja eläkeläisten osallisuuteen yhteiskunnassa.

Ohjelmassa:

 • Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen, VATT: Miten Oma linja -ohjelma auttaa nuoria tekemään omannäköisiä koulutusvalintoja oppivelvollisuuden laajentuessa?
  • Kommentaattori: Antti Nyman, opinto-ohjaaja, Peltolan koulu ja hallituksen jäsen, Suomen Opinto-ohjaajat ry.
 • Erikoistutkija Laura Salonen, Turun yliopisto: Kuinka ehkäistä työkyvyttömyyttä läpi elinkaaren?
  • Kommentaattori: Susan Kuivalainen, osastopäällikkö, tutkimus, Eläketurvakeskus
 • Tutkijatohtori Tytti Steel, Helsingin yliopisto: Miten kunnissa voidaan edistää yli 50-vuotiaiden työllisyyttä?
  • Kommentaattori: Heidi Lehtovaara, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Apulaisprofessori ja toiminnanjohtaja Pauli Rautiainen, Kalevi Sorsa Säätiö ja tutkijatohtori Tuulikki Laes, Taideyliopisto: Voidaanko kulttuurilla edistää eläkeläisten toimijuutta
  • Kommentaattori: Sara Kuusi, suunnittelija, Helsingin kaupunki
Haavoittuvainen arki

OSA 3: 31.8. klo 8.30–10.30

Tuhansien todellisuuksien maa – kuntien erilaistumisen ei tarvitse tarkoittaa eriarvoistumista

Kunnat ovat erilaisia – ihmisten arki, tarpeet ja elinkeinot vaihtelevat Utsjoelta Helsinkiin. Erilaistuminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa eriarvoistumista.

Miten kunnat voivat ehkäistä eriarvoistumista eri puolilla Suomea?

Eriarvoisuden kitkemisen mestarikurssin viimeisen kerran tutkijapuheenvuoroissa sukelletaan eriarvoistumiseen väestötasolla. Mistä eri ikäryhmien varallisuus koostuu? Mitä kuuluu varhaiskasvatuspoluille ympäri Suomea? Miten tuleroja voidaan ehkäistä?

Aamun ohjelma:

 • Professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto: Kuntaympäristöt erilaistuvat - Onko syytä olla huolissaan lasten varhaiskasvatuspolkujen eriytymisestä?
  • Kommenttipuheenvuoro: Eija Heikkinen, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, Lieksan kaupunki; Anna Karlsson, varhaiskasvatusjohtaja, Salon kaupunki; Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Professori Matti Tuomala, Tampereen yliopisto: Miten ansio- ja pääomatulojen erilainen verokohtelu kasvattaa tuloeroja?
  • Kommenttipuheenvuoro: Lauri Finer, ministeri Paateron erityisavustaja, veroasiat
 • Väitöskirjatutkija Esa Karonen, Turun yliopisto: Eri ikäryhmien taloudellinen kolmikanta: tulot, kulutus ja varallisuus
  • Kommenttipuheenvuoro: Anna Järvinen, erityisasiantuntija Soste
 • Työelämäprofessori Olli Kangas, Turun yliopisto: kokoava puheenvuoro
Kunnat