Perheet
Haavoittuvainen arki
Kunnat

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssi
17.–31.8.2021

Miltä eriarvoisuus näyttää eri puolilla Suomea? Mitä kunnat voivat tehdä sen ehkäisemiseksi?

Syksyllä 2021 järjestetty Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssi tarjosi päättäjille ja asiantuntijoille tuoretta tutkimustietoa eriarvoisuuden ehkäisystä kunnissa. Kurssin osat käsittelivät eriarvoisuuden kitkemistä kolmella tasolla: yksilöiden arjessa, perheissä ja väestötasolla. 

Puheenvuorot perustuivat vuonna 2021 päättyneeseen Tasa-arvoinen yhteiskunta -tutkimusohjelman tuloksiin. 

Tutustu tutkijapuheenvuorojen tallenteisiin ja esityksiin alta!

Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA) -tutkimusohjelmaan kuuluvat tutkimushankkeet CHILDCARE, WeAll, TITA, Oma linja, WIP ja ArtsEqual.

OSA 1: 17.8. klo 8.30-10.30

Miten kunnat huolehtivat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista?

Vaikka Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, kaikilla ei ole kuitenkaan samat lähtökohdat elämään. Lapsena ja nuorena koettu eriarvoisuus vaikuttaa tulevaisuudennäkymiin.

Miten kunnat voivat huolehtia paremmin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista?

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssin ensimmäinen osa tarjoaa ajatuksia lasten köyhyyteen, kotihoidon kuntalisään, nuorten koulutukseen ja taideharrastuksiin.

Perheet

Tilaisuuden puheenvuorot:

Lasten köyhyys – millaista se on ja mitä siitä seuraa

Professori Johanna Kallio, Turun yliopisto (TITA-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Onko kotihoidon tuen kuntalisä kunnan, huoltajien vai lapsen puolella?

Väitöskirjatutkija Julia Kuusiholma-Linnamäki, Jyväskylän yliopisto
(CHILDCARE-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Vahvistaako taideharrastus lasten ja nuorten osallistuutta ja hyvinvointia?

Professori Eeva Anttila, Taideyliopisto (ArtsEqual-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Miten toisen asteen koulutus ehkäisee nuorten syrjätymistä

Tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen, VATT (Oma linja -hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

OSA 2: 24.8. klo 8.30–10.30

Haavoittuvainen arki – miten kunta voi tukea ihmisiä elämän taitekohdissa?

Elämän taitekohdat, kuten toiselle asteelle, työelämään tai eläkkeelle siirtyminen, altistavat ihmisiä syrjäytymiselle. Siksi onkin erityisen tärkeää, että eri-ikäisille on tarjolla tukea ja tietoa uusiin elämänvaiheisiin.

Miten kunnat voivat tukea tasa-arvoista arkea ja ehkäistä eriarvoistumista elämän taitekohdissa?

Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssin toisessa osassa kuulemme tutkijoide näkökulmia koulutusvalintoihin, työkyvyttömyyteen, yli 50-vuotiaiden työllisyyteen ja eläkeläisten osallisuuteen yhteiskunnassa.

Haavoittuvainen arki

Tilaisuuden puheenvuorot:

Miten Oma linja -ohjelma auttaa nuoria tekemään omannäköisiä koulutusvalintoja oppivelvollisuuden laajentuessa?

Kouluprojektien johtaja Jan Wieland, Walter ry (Oma linja -hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Kuinka ehkäistä työkyvyttömyyttä läpi elinkaaren?

Erikoistutkija Laura Salonen, Turun yliopisto ja Kela (Tita-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Miten kunnissa voidaan edistää yli 50-vuotiaiden työllisyyttä?

Tutkijatohtori Tytti Steel, Helsingin ylipisto
(WeAll-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Voidaanko kulttuurilla edistää eläkeläisten toimijuutta?

Tutkijatohtori Tuulikki Laes, Taideyliopisto ja yliopistolehtori Pauli Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto (ArtsEqual-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

OSA 3: 31.8. klo 8.30–10.30

Tuhansien todellisuuksien maa – kuntien erilaistumisen ei tarvitse tarkoittaa eriarvoistumista

Kunnat ovat erilaisia – ihmisten arki, tarpeet ja elinkeinot vaihtelevat Utsjoelta Helsinkiin. Erilaistuminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa eriarvoistumista.

Miten kunnat voivat ehkäistä eriarvoistumista eri puolilla Suomea?

Eriarvoisuden kitkemisen mestarikurssin viimeisen kerran tutkijapuheenvuoroissa sukelletaan eriarvoistumiseen väestötasolla. Mistä eri ikäryhmien varallisuus koostuu? Mitä kuuluu varhaiskasvatuspoluille ympäri Suomea? Miten tuleroja voidaan ehkäistä?

Kunnat

Tilaisuuden puheenvuorot:

Kuntaympäristöt erilaistuvat - Onko syytä olla huolissaan lasten varhaiskasvatus-
polkujen eriytymisestä?

Emeritaprofessori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto (CHILDCARE-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Miten ansio- ja pääomatulojen erilainen verokohtelu kasvattaa tuloeroja?

Emeritusprofessori Matti Tuomala, Tampereen yliopisto (WIP-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Eri ikäryhmien taloudellinen kolmikanta: tulot, kulutus ja varallisuus

Väitöskirjatutkija Esa Karonen, Turun yliopisto (TITA-hanke)

Puheenvuoron diaesitys (pdf)

Tasa-arvoinen yhteiskunta –tutkimusohjelma (EQUA)
2015 – 2021

Työelämäprofessori ja ohjelmajohtaja Olli Kangas, Turun yliopisto

Puheenvuoron diaesitys (pdf)